1.       Votum en zegengroet

2.     Ps 42a als een hert dat verlangt naar water (in Nederlands 1x en in Oekrains 3x- zie bijlage) - zie bijlage

3.       gebed

4.       Schriftlezing Lukas 5:1-16?

5.       Tekst Lukas 5:16

6.       Preek (Jos en Slavik)

7.       Ps 63:2,3

8.       Geloofsbelijdenis

9.       Lb 978:1-4 Aan u behoort o Heer der Heren

10.   Voorbede en dankzegging

a.       Ps 141:1,2

11.   Collecte

12.   LB 154b:1-10 (beurtzang: a,v,m,v,m,v,m,v,m,a - melodie ps 136) Heel de schlepping prijs de Heer 

13.   Zegen