Dopen: Christiaan van Gelder

1.       Stiltemoment

2.       Votum en zegengroet

3.       Ps 118:1 (beurtzang om en om v,a - zie bijlage),8,9

4.       Gebed

5.       Formulier 3

a.       LB 8b Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan

b.       Dooplied Sela "In het water van de doop"

c.       Vraag aan de gemeente

6.       Schriftlezing Lukas 9:43b-62

7.       Tekst Lukas 9:57-62

8.       Verkondiging

9.       LB 912:1-6 Neem mijn leven laat het Heer

10.   Leefregels

11.   Ps 65:2,3

12.   Voorbede en dankzegging

13.   Collecte

14.   LB 728:1,2 de heiligen ons voorgegaan (beurtzang in 3 groepen - zie bijlage)

15.   Zegen