1.       Votum en zegengroet

2.       Opw 733 tienduizend redenen  (piano)

3.       Wet

4.       Opw 464 wees stil voor het aangezicht van God (piano)

5.       Gebed

6.       Ps 119:40 (orgel)

7.       Schriftlezing: 2Koningen 20:1-19

8.       Ps 89:1,2,12,17 (orgel)

9.       Tekst: 2 Koningen 20:1-19

10.   Verkondiging (stagiaire Robert van Ommen)

11.   LB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn (orgel)

12.   Voorbede en dank

13.   Collecte (piano)

14.   Opw 770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam (piano)

15.   zegen