Bijzonderheid: bevestiging ambtsdragers
 

1.       Votum en zegengroet

2.       Lb 276:1,3 zomaar een dak boven wat hoofden (melodie: zing een nieuw lied voor God de Here LvdK 320)

3.       Leefregels

4.       LvdK 106:1-4 het einde aller dingen is nabij

5.       Gebed

6.       Schriftlezing 1Petrus 1:18-2:10

7.       LB 971:1,2 Zing een nieuw lied voor God de Here (=LvdK 320)

8.       Tekst 1Petrus 2:4-5

9.       Verkondiging

10.   Ps 34:1,3,6

11.   Bevestiging ambtsdragers

a.       Formulier

b.       Lb 345 Gij hebt uw Woord gegeven: 1 (allen); 2 (ambtsdragers); 3 (allen) (=LvdK 341)

12.   Voorbede en dankzegging

13.   Collecte

14.   Ps 133

15.   Zegen