1.       Votum en zegengroet

2.       Lb 576b:3,4,5(LvdK 183 o Heer uw smaad en wonden)

3.       Gebed

4.       O gedaagde voor het Sanhedrin (cantorij)

5.       Schriftlezing Markus 15:16-47

6.       Hij is de weg gegaan (met cantorij)

7.       Tekst Markus 15:21

8.       Verkondiging
luisterlied: via dolorosa (Christianne op de piano)

9.       Ps 77:1,3,4

10.   gk06 162:1,2,3,4 (‘kheb geloofd en daarom zing ik)

11.   Voorbede en dankzegging

12.   Collecte

13.   Lb 575:1,5,6 (Jezus leven van ons leven)

14.   Zegen

In stilte de kerk verlaten