1. 1.Votum en zegen
 2. 2.Gk06 97 In alle vroegte (met cantorij)
 3. 3.Gebed
 4. 4.Schriftlezing Markus 16:1-19
 5. 5.Ps 98:1,2,4 (met bovenstem)
 6. 6.Tekst Markus 16:9-16
 7. 7.Verkondiging
 8. 8.Gk 209 U zij de glorie (met bovenstem) 
 9. 9.Leefregels
 10. 10.Gk06 95:1-4 (daar juicht een toon daar klinkt een stem)
 11. 11.Voorbede en dank
 12. 12.Collecte
 13. 13.Ps 72:6,7,10 (met bovenstem)
 14. 14.Zegen