Votum en groet

NLB 632:1-3 (Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven)

Gebed

LB 119a:1,4

L: Lukas 20:9-19 (gelezen door gemeentelid)

DNPSb 118:6 (De steen waar bouwers niets in zagen)

T: Lukas 24:36-49 (gelezen door gemeentelid)

Preek

Amenlied: GKB 172:1,2,4 (U vader vh Licht) (= ouwe GK 178)

Wet (Nt-vorm)

GKB 172: 3, 5

Gebed

Collecte

GKB 167 Machtig God, sterke Rots