1. 1. Votum en zegengroet
 2. 2. Zingen Psalm 126:1-3 Toen God ons weer naar Sion bracht
 3. 3. Lezing van de wet
 4. 4. Zingen Psalm 16:2, 3  Hoe worden zij door smart op smart verteerd
 5. 5. Gebed
 6. 6. Schriftlezing Lukas 24: 13 t/m 35
 7. 7. Zingen NLB 280:1, 5, 6 De vreugde voert ons naar dit huis
 8. 8. Preek
 9. 9. Amenlied: Psalm 16:4, 5 Ik prijs de Heer die mij heeft onderricht
 10. 10. Gebed
 11. 11. Collecte
 12. 12. Slotzang Psalm 119:12, 66 Ik klem mij vast aan uw getuigenis