Mededelingen kerkenraad

Gezongen en votum, groet met gezongen amen

Zingen Gezang 118: 1,2,3 God is getrouw

Gebed

Uitleg thema

Schriftlezing Openbaring 5

Gezang 115: 1 Nooit kan ’t geloof teveel verwachten

Preek over de almacht van God

Psalm 33: 4 en 7 Al wat de volken ook bedenken

Geloofsbelijdenis

Psalm 147: 4 Voor God is alle kracht van paarden

Gebed

Collecte

Liedboek 429: 1,2,3 Wie maar de goede God laat zorgen

Zegen