Welkom

Zingen psalm 100: 1,3,4

Votum en groet

Zingen GK 171: 1,2

Gebed

Schriftlezing Johannes 20: 19-31

Zingen GK 95: 1,3,4

Preek: Gelukkig wie niet zien en toch geloven

Zingen GK 114: 1-3,5

De Wet

Zingen psalm 19: 1,3,5

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen GK 64: 1-3

Zegen

Zingen GK 64: 4 (na het ontvangen van de Zegen)