1.       Votum en zegengroet

2.       Lb 289 Heer, het licht van uw liefde schittert

3.       Gebed

4.       Schriftlezing 1Kor 9:19-23

5.       Ps 87:1,2,3,4,5 (met bovenstem)

6.       Tekst: 1Kor 9:19-23

7.       Verkondiging

8.       Ps 65:1,3,4 (met bovenstem)

9.       Geloofsbelijdenis

10.   Opw 366 Kroon Hem met de gouden kroon (met bovenstem)

11.   Voorbede en dankzegging

12.   Collecte

13.   Ps 97:1,3,5 (met bovenstem)

14.   Zegen