1.       Votum en zegengroet

2.       Ps 98:1,4

3.       Leefregels

4.       Gk 168 vader vol van vrees en schaamte  

5.       Gebed

6.       Formulier 4 

a.       Gk 175a in beurtzang (apostolische geloofsbelijdenis)

b.       Tafel 1: Joh 5:24-29 + LB 130c Uit de diepten roep ik Heer (=PvN 130)

c.       Tafel 2: 2Petr 3:10-13 – LB 769:4 eens als de bazuinen klinken

d.       Tafel 3: Openb 2:12-17 – ps 139:1

e.       Tafel 4: Rom 8:31-39 – LB 902:5,6 wat er mij ook gebeure 

7.       Voorbede en dank

8.       Collecte

9.       Gk 225:2,3,5,6 nu gaan de  bloemen nog dood

10.   Zegen