1. Welkom, mededelingen

2a. Votum

2b. Vredegroet

3. Zingen: Gezang 173: 1, 4. ( zoals een bloem zijn kelk heft naar … )
4. Gebed

5. Heilig Avondmaal
lezen: formulier IV
geloofsbelijdenis
zingen: Lied 358: 2, 5. ( Gij hebt mij, Heer, geroepen aan … )
“sursum corda”
viering
zingen: Lied 358: 6. ( U wil ik danken, grote Levensbron )
dankzegging

6. Schriftlezing: 1 Johannes 2: 28 - 3:10

7. Preek n.a.v. 1 Johannes 3: 1a.

8. Zingen: Psalm 63: 2, 3. ( Uw liefde is het hoogste goed )

9. Gebed

10. Collecte

11. Zingen: Gezang 167: 1, 3. ( samen in de naam van Jezus )

12. Zegen.