1. 1. Stiltemoment
 2. 2. Votum en zegengroet
 3. 3. Ps 42a Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U (piano)
 4. 4. Gebed
 5. 5. Schriftlezing Hand 17:15-34
 6. 6. Ps 117 (orgel)
 7. 7. Tekst: Hand 17:22-34
 8. 8. Verkondiging
 9. 9. Opw 672 Heerser over alle dingen (piano)
 10. 10. Leefregels
 11. 11. Ps 100:1,2,4 (orgel)
 12. 12. Belijdenis  
 13. 13. Gk 177 Heer u bent mijn leven (orgel) 
 14. 14. Voorbede en dank
 15. 15. Collecte
 16. 16. Opw 488 de kracht van uw liefde (piano)
 17. 17. zegen