Ps. 149: 1,3 Gereformeerd Kerkboek "Halleluja, Gij, volk des Heren"

Votum en groet

Ps. 105: 1,2,3 Gereformeerd Kerkboek “Looft, looft verheugd de Heer der heren.”

Schriftlezing: Exodus 3: 7 - 15; 4: 1 - 17

Ps. 81: 8,9 Liedboek voor de kerken 1973 “Ik ben Hij die is”

Preek over het thema: "God maakt gebruik van het onverwachte”

Zingen: Gez. 9: 2,7,10 Liedboek voor de kerken 1973 “Niemand ter wereld is”

Dankgebed en voorbede

Credo

Collecte

Gereformeerd Kerkboek 163 “Ik bouw op U”

Zegen