1.       Stiltemoment

2.       Votum en zegengroet

3.       Ps 47:1,3

4.       Gebed

5.       Schriftlezing Hand 1:1-11 en Fil 3:13-21

6.       Ps 123:1

7.       Tekst Fil 3:20

8.       Verkondiging

9.       Ps 68:3,7,8

10.   geloofsbelijdenis

11.   LB 705 Ere zij aan God de Vader (=GK06 107)

12.   Voorbede en dank

13.   Collecte

14.   Ps 21:2,3,7

15.   Zegen