1.       Voorzang: PvN 23 mijn rust in uw wereld (Christianne piano)

2.       Votum en zegengroet

3.       Gk06 105:1,2,3,5,8,9 In vuur en vlam zet ons de Geest

4.       Gebed

5.       Schriftlezing Lukas 24:44-49; Hand 1:4-8 en 2:1-4

6.       Ps 104:8

7.       Tekst Lukas 24:49b

8.       Verkondiging

9.       Gk06 103:1,2,4,5,6,9 O Schepper Geest woon in uw kerk

10.   Leefregels

11.   Opw 687 Heer, wijs mij uw weg (Christianne piano)

12.   Voorbede en dankzegging

13.   Collecte

14.   Opw 602 Vrede van God (Christianne piano)

15.   zegen