Votum & groet

Liedboek 434:1-2        (Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere)

Lezing van de 10 Woorden

Liedboek 460:1, 3       (Loof de Koning heel mijn wezen)

Gebed

Lezen-1: Romeinen 8:14-30

Lied uit de diepten (Ps. 130 Psalmen voor nu) ***

Lezen-2: Judas

Preek

Liedboek 296:1-3        (Ik kom met haast, roept Jezus’ stem)

Gebed

Collecte

Ps. 98:1, 3, 4

Zegen