1.       votum en zegengroet

2.       ps 8:1,2,3,4,6 (de nieuwe psalmberijming)

3.       Gebed

4.       doopformulier 1

a.       vragen

b.       doop

c.       dooplied Sela – In het water van de doop (zonder 

herhaling aan het eind, zie hiernaast)

5.       opw 689 spreek o Heer, door uw heilig Woord

6.       schriflezing Gal 3:15-18; 24-4:11

7.       tekst Gal 4:7

8.       verkondiging

9.       lb 939:1,2,3 Op U alleen, mijn licht mijn kracht (melodie 

van opw 575 Jezus alleen)

10.   leefregels

11.   ps 37:12

12.   voorbede en dank

a.       toezingen groep 8 – opw 717 Stil mijn ziel wees stil

13.   collecte

14.   ps 105:1,5,21

15.   zegen