Votum – Groet
Ps 99: 1, 5, 8
Wet van God
GK 168
Schriftlezing (en tekst): Johannes 2: 13 – 22
Ps 50: 7, 8, 10
Preek
LB 84a
Gebed
Collecte
GK 181: 2
Zegen