1.       Stiltemoment

2.       Votum en zegengroet

3.       Ps 19:1,4

4.       Leefregels

5.       Gk 214:1,2 Ik heb de vaste grond gevonden

6.       Gebed

7.       Kindermoment

8.       Gk 160:1 laat de kinderen tot Mij komen

9.       Formulier 2

a.       Geloofsbelijdenis + gk 184:1,2 Heer wij komen vol verlangen

b.       Tafel 1 Mat 16:1-4 + ps 106:21 
(tijdens de viering: koperblazers)

c.       Tafel 2 2Petr 3:3-9 + ps 84:5
(tijdens de viering: stilte)

d.       Tafel 3 Openb 19:6-8,17-18 + Lvdk 288:5,7 Ja, Hij zal ons geleiden
tijdens de viering: koperblazers)

e.       Tafel 4 lofprijzing + opw 407:2,3 O Heer mijn God
(tijdens de viering: orgel)

10.   Voorbede en dank

11.   Collecte

12.   Lb 806 Zomaar te gaan met een stok in je hand

13.   zegen