Thema: Er is geen ander (over de Heiligheid van God)

1.       stiltemoment
2.      
votum en zegengroet
3.      
gk06 171: 1,2 Wees stil voor het aangezicht van God

4.       Gebed

5.       Schriftlezing Jes 6:1-8 en 1Petr 1:13-16

6.       Ps 99:1-4

7.       tekst: Jesaja 6:3

8.       Verkondiging

9.       LB 405:2,3 Heilig, Heilig Heilig

10.   ELB 289:1-4 Ik geloof in God de Vader (melodie wat de toekomst brengen moge)

11.   Viering HA

a.       Ps 117

12.   Voorbede en dankzegging

13.   Collecte

14.   ps 68:2

15.   Zegen