Thema: de grote schoonmaak

1.       Stiltemoment

2.       Votum en zegengroet

3.       Ps 108:1,2

4.       LB 311 Wij kiezen voor de vrijheid

5.       Gebed

6.       Schriftlezing Genesis 6

7.       Ps 36:1,2

8.       Tekst: Gen 6:5-8

9.       Verkondiging

a.       Lied met spreekwoorden van Noach: 

10.   Ps 46:1,4

11.   Voorbede en dankzegging

12.   Collecte

13.   LB 885 groot is uw trouw o Heer

14.   zegen