Welkom en stiltemoment

Votum & Groet

Zingen: LB 146c: 1-3 (Alles wat Adem heeft love de Heere)

Zingen: ELB 302: 1-3 (Heer ik kom tot U)

Gebed

Zingen: ELB 302: 4

Schriftlezing: Lucas 9,51-62

Preek: Jezus volgen, ben jij er klaar voor?

Zingen: LB 886

Leefregels: Mt.5,3-10

Zingen: Psalm 91: 1

Dankzegging en voorbeden

Collecte

Slotlied: LB 913a: 1-3 (Wat de toekomst brenge moge, mij geleid des Heren hand)

Zegen (amen gezongen LB 293:4)