Welkom en mededelingen door ovd

Samenz: Gez. 308 : 1, 2, 3, 4 LvdK (In Christus is noch west noch oost)

Stil gebed en Votum & Groet                                                                   (staande)                                                        

Samenz: Ps. 149 : 1, 3 LvdK (Halleluja! Laat opgetogen een nieuw gezang...) “

Gebed

Schriftlezing: Hand. 16 : 6 – 15 (Tekst voor de verkondiging: vs 11 – 15)

                                                                                  

Samenzang: Ps. 98 : 1, 2 OB (Zingt, zingt een nieuw Gezang den HEERE)

Verkondiging

 

Muzikaal Meditatief Moment

Samenzang: Ps. 22 : 11, 12 LvdK (Van U komt, HEER, het loflied dat ik zing)

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Samenzang: Gez. 167 : 1, 2, 3 GKB (Samen in de naam van Jezus) (=Opw167)

Geloofsbelijdenis

Samenzang: Gez. 481 : 1, 2, 4 LvdK (O grote God die liefde zijt)   (staande)

Zegen.                                                                                                         “