Orde van dienst – middagdienst – 11/08/2019 - Hattem

Locatie: Gasthuiskerk 16.30 uur

Voorganger: Ds. C. J. van den Boogert, Elburg

Mededelingen door ouderling van dienst

 

Voorzang

Gezang 446 : 1, 2, 3 Liedboek 73

Stil gebed (staande)

 

Votum en groet (staande)

 

Zingen (staande)

Psalm 100 NB

Gebed

 

Schriftlezing

Filippenzen 2 : 1 – 11 NBV

Zingen

Schriftlezing

Zingen

Gezang 328 : 1 Liedboek 73

Matteus 25 : 31 – 40 NBV

Gezang 328 : 2 en 3

Woordverkondiging

Thema: Blik op anderen #DOESLIEF!!

 

Tekst: Matteus 25 : 35-36

Muzikaal Meditatief Moment

 

Zingen

Psalm 133 NB

Dankgebed

 

Dienst der offerande

 

Zingen

Gezang 393 : 1 en 2 Liedboek 73

Geloofsbelijdenis

 

Zingen (staande)

Gezang 393 : 3 en 4 Liedboek 73

Zegen (staande)