.       Stiltemoment

 1. 2.Votum en zegengroet
 2. 3.    Ps 147:1,4,5
 3. 4.gebed
 4. 5.Kinderlied: een wijs man bouwde zijn huis op een rots (E&R 229)
 5. 6.Schriftlezing Obadja 
 6. 7. Tekst: Obadja 1:21b
 7. 8. Verkondiging
 8. 9. LB 152:2,3,7,10 (lofzang van Hanna, zelfde melodie als de lofzang van Maria)
 9. 10. Wet
 10. 11. Opw 378:1,2,4 ik wil jou van harte dienen
 11. 12. Voorbede en dank
 12. 13. Collecte
 13. 14. Ps 138:3,4
 14. 15. Zegen