Voorzang; Ps 95: 1,2 Komt, laat ons juichen voor de Heer Geref. Kerkboek

Votum en groet

Vervolglied: Gezang 328: 2,3 Liedboek 1973

Gebed om verlichting door de Heili­ge Geest

Schriftlezing: Gen. 44:1-34

Gez. 437 Liedboek 1973 Vernieuw Gij mij Liedboek 1973

Preek

Gez. 436: 1,5,7 Jezus neemt de zondaars aan Liedboek 1973

DANKGEBED EN VOORBEDE

Collecte

Credo

Slotlied: Ps. 116: 1,3, 10 God heb ik lief, want die getrouwe Heer Geref. Kerkboek