1. Votum
 2. Zegengroet
 3. Zingen: LB 2013 657 (Zolang wij ademhalen)
 4. Lezing van de wet
 5. Zingen: Gezongen gebed voor de prediking: GK 2017 Gez. 171

(Hoor trouwe Vader, ons gebed)

 1. Schriftlezing: Openbaring 21 : 9 – 27
 2. Zingen: GK 2017 lied 226 (Als een bruid op haar mooist)
 3. Tekst: Openbaring 21 : 9 – 14, 27
 4. Verkondiging
 5. Amenlied: LB 766 (Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen)
 6. Gebed van dank en voorbede
 7. Collecte
 8. Slotlied: Opw. 670 (Op Hem rust mijn geloof)
 9. Zegen