1. Votum en zegengroet
 2. Ps 104:1,7
 3. Gebed
 4. Schriftlezingen: Job 12:7-13; Spreuken 8:27-36 en Prediker 12:9-15
 5. Ps 49:1,3,5
 6. NBG art 1
 7. Verkondiging
 8. Gk 232:2,4 zijn trouwe Vaderogen zien alles van dichtbij
 9. Apostolische geloofsbelijdenis
 10. Gk 177:2,3 ‘k Geloof in U Heer Jezus, geboren uit de maagd
 11. Voorbede en dankzegging
 12. Collecte
 13. Lvdk 456:1,2 Zegen ons algoede
 14. Zegen
 15. Lvdk 456:3 (als amen)