Liturgie zondagmorgen

Thema: 4 kruiswoorden

 1. Stiltemoment
 2. Votum en zegengroet
 3. Ps 9:1,7,8
 4. wet
 5. LB 400:1-5
 6. Gebed
 7. Kinderlied: Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha  
 8. Formulier 4
  1. Geloofsbelijdenis
  2. Tafel 1 Lukas 23:33-38 +ps 130:2
  3. Tafel 2 Lukas 23:39-43 + LB 747:5
  4. Tafel 3 Joh 19:25-27 + lvdk 473:5,7
  5. Tafel 4 Mat 27:45-49 + ps 22:1
 1. Voorbede en dankzegging
 2. Collecte
 3. LB 704:1,2
 4. Zegen