1. Votum en zegengroet
 2. LB 971:1-3 zing een nieuw lied voor God de Here
 3. Gebed
 4. Bijbelclub 8+
 5. Schriftlezing Num 11:4-35
 6. Ps 78:7,8,11
 7. Tekst Num 11:25 en 29b
 8. Verkondiging
 9. LB 678:4,5,9 Daarna doet God de hoge hemel open (melodie van ps 101)
 10. Leefregels
 11. Ps 25 voor kinderen (
   )
 12. Vragen en zegen voor pastorale bezoekers
 13. ps 134:1,2 (de nieuwe psalmberijming)
 14. Voorbede en dankzegging
 15. Collecte
 16. Opw 687 Heer wijs mij uw weg (Christianne piano)
 17. zegen