1. Votum en zegengroet
 2. Opw 717 Stil mijn ziel wees stil
 3. Wet
 4. Ps 15:1,2 (DNP)
 5. Gebed
 6. Kinderlied – God kent jou vanaf het begin 
   tot 1.16
 7. Schriftlezing Exodus 1 en 2:11-25
 8. Tekst: Ex 2:23-25
 9. Verkondiging
 10. Ps 106:20,21,22
 11. Voorbede en dank
 12. Lb 1016:1,2,3 Kom, laat ons opgaan (graag met muzieknotatie beamen)
 13. Collecte
 14. Gk06 90 ontsluit o Heer voor U ons hart
 15. zegen