1. Votum en zegengroet
 2. Opw 194 U maakt ons een
 3. Gebed
 4. Schriftlezing
  1. Joh 14:15-21
  2. 1Kor 12:1-14
  3. 2Kor 1:21-22
 1. Ps 122:1,3
 2. Kindermoment
 3. Ik moet Weggaan 
 4. Verkondiging
 5. Opw 797 breng ons samen (Christianne op de piano)
 6. Leefregels
 7. Ps 100
 8. Voorbede en dank
  1. Onze Vader in hemel (Elly en Rikkert)
 1. Collecte
 2. Gk06 167 samen in de naam van Jezus
 3. Zegen