Votum en zegengroet van Sela

Zingen Psalm 100:1-4

Gebed

Lezen Psalm 116

Zingen Psalm 116:1-3

Preek

Amenlied Psalm 116:10

Wet als regel van de dankbaarheid

(Als je God lief hebt, dan wil je aan zijn liefde beantwoorden)

Zingen Opwekking 428:1-4

Gebed

.             eenzaamheid

.             kerkgang

Collecte

Zingen Liedboek 2013 lied 415:1, 2 Zegen ons Algoede

Slot zegen

Amen door het zingen van Liedboek 2013 lied 415:3