Psalm 100 : 1 en 4 Juicht Gode toe Geref. Kerkboek
Votum en groet
Gez. 323: 1,2 God is tegenwoordig Liedboek 1973
Leefregel
Zingen: Ps. 25: 2, 6 Here maak mij Liedboek 1973
Gebed om Gods Geest
Schriftlezing Psalm 25
Ps 25: 7 Gods vertrouw'lijk Geref. Kerkboek
Preek
Opwekking 687 Heer, wijs mij uw weg (als reserve: Gez. 75: 13,14,15 U kennen uit en tot u leven, Liedboek 1973)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen Ps 119: 49, 53 Hoe wonderbaar Liedboek 1973
Zegen