1. Stiltemoment
2. Votum en zegengroet
3. Ps 150
4. Wet
5. Ps 51:4,6
6. Gebed
7. Lezen: Exodus 12:1-13;21-28
8. Tekst Ex 12:13
9. Verkondiging
10. Opw 315 Heer, uw bloed dat reinigt mij
11. Formulier 3
a. Tijdens de gaande viering


i. Geloofsbelijdenis
ii. Gk06 90:1,2 Ontsluit o Heer voor u ons hart
iii. Ps 103:1,4,5

12. Voorbede en dankzegging
13. Collecte
14. Opw 672 Heerser over alle dingen
15. Zegen