Stilte
Votum en zegengroet
LB 245:1,3 ‘k wil u o God mijn dank betalen (gk06 137)
Gebed
Lezen Hosea 2:4-25
Ps 65:5,6
Tekst Hosea 2:23-24
Verkondiging
Ps 67 (de nieuwe psalmberijming)
Geloofsbelijdenis art 13 NGB
Gk06 108 Halleluja eeuwig dank en ere
Begin dankgebed LB 218 Dank u voor deze nieuwe morgen
Collecte
Lb 718:1-4 (LvdK 350) God die leven, hebt gegeven
zegen