Votum + groet
Zingen: Ps. 89:5,6,7 (bovenstem)
10 Woorden
Zingen: LvK 285:1,4 / LB 1010:1,4
Gebed
Kinderlied: GK. 75:1,4,6
Lezen uit de Bijbel:
Jesaja 1:18-31
Jesaja 45:18-25
Openbaring 21:9-10 en 21-27

Zingen: Ps. 72:4,5,6 (bovenstem)
Preek over: Jesaja 2:1-5
Zingen: Ps. 87 (bovenstem)
Collecten
Zingen: Gk. 28
Zegen, beantwoord met: Ps. 72:10 (bovenstem)