1. Votum en zegengroet
2. Gk 163:1,2,3 (melodie van psalm 84)
3. Gebed
4. Ef 3:14-4:6
5. Ps 122:1,3
6. Fragmenten uit art 27 en 28 NGB
7. Verkondiging
8. LB 968:1,2,4,5
9. Geloofsbelijdenis van Nicea
10. LB 975:1,2,3 Jezus roept hier mensen samen (graag met muzieknotatie)
11. Voorbede en dank
12. Collecte
13. Ps 9:1,7,8
14. Zegen