- Afkondigingen door de ouderling van dienst
- Handdruk
- Adventsmoment
- Groet voorganger: Genade, barmhartigheid en vrede ….
- Zingen: Psalm 25: 1-2
- Wet
- Zingen: Psalm 25:3
- Genadeverkondiging
- Gebed om de opening van het Woord
- Schriftlezing: Micha 2:1-13
- Zingen: Psalm 119: 28 en 47
- Tekstlezing: Micha 2,12-13
- Preek
- Zingen: Opwekking 585 ‘Er is een dag’
- Dankgebed en voorbede
- Collecte
- Zingen: NLB 441: 1,5,6 en 10
- Zegen