1. Votum:
Voorganger: onze hulp is in de naam van de HEER
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
voorganger: die sprak: Licht
allen: en het licht werd geboren
2. Groet:
Voorganger: Genade, barmhartigheid en vrede ….
3. Votum en vredegroet
4. Ps 80:1,2, 10 (orgel)
5. gebed
6. formulier 2
a. zingen dooplied van Sela, tekst beamen, muziek:

b. Vraag aan de ouders
c. dopen
d. vraag aan de gemeente
e. opw 770 (Christianne op de piano) Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
7. gk 157:1,2,3 (orgel)
8. kinderen gaan naar de Bijbelclub
9. schriftlezing Micha 3:5-4:10
10. tekst Micha 4:1-8
11. verkondiging
12. lb 1009 O lieve Heer geef vrede (orgel)
13. leefregels
14. ps 72:1,2,4 (orgel)
15. voorbede en dank
16. collecte (orgelspel)
17. opw 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen (Christianne op de piano)
18. zegen