1.Votum en zegengroet
2.Ps 85:1,2
3.wet
4.Gk 238:2 gelovend ga ik eigen zwakheid voelend (vers 1 = Ik bouw op U mijn schild en mijn Verlosser)
5.Gebed
6.Schriftlezing Micha 6:1-8
7.Ps 50:1-4 (De Nieuwe Psalmberijming)
8.Tekst Micha 6:1-8
9.Verkondiging
10.Lb 452:1-3 als tussen licht en donker
11.Voorbede en dankzegging
12.Collecte
13.Lb 466:1-7 O Kom o Kom Immanuel (1a; 2v,3m,4a,5v,6m,7a; refrein steeds allemaal)
14.zegen.