1. Stiltemoment
2. Votum en zegengroet
3. Ps 91:1,7,8
4. Gebed
5. Schriftlezing 1 Tess 5:1-28
6. opw 727 Mijn God ik kom naar U dan ben ik veilig (PvN16)
7. Tekst 1Tess 5:16-18
8. Verkondiging
9. Ps 102:6,13
10. Geloofsbelijdenis
11. LB 90a:1,3,5,6 O God die droeg ons voorgeslacht (lvdk 397)
12. Gedenken – LB 728 de heiligen ons voorgegaan (Lvdk 103)
13. Lvdk 396:1 Het oude jaar is nu voorbij (op de wijs van: O Grote Christus, eeuwig licht)
Voorbede en dankzegging
LvdK 396:3,4,5 (idem)
14. Collecte
15. GK 231:1,3,4 Maak muziek voor God de Vader
16. Zegen