Votum
Vredegroet Zingen: LB 90a : 1, 4, 5, 6 (= LvdK 397 : 1, 4, 5, 6)
Gebed
Lezing van Gods gebod: Romeinen 13 : 8 – 14
Zingen: LB 444 (= LvdK 124)
Schriftlezing: Psalm 119 : 89 - 96
Zingen: Ps. 119 : 34, 35
Tekst: Psalm 119 : 89 - 91
Verkondiging
Amenlied: LB 313 : 1, 2, 4 (= LvdK 326 : 1, 2, 4)
Gebed van dank en voorbede
Collecte
Slotzang: Opw. 123 (GK06 gez. 160)
Zegen