Votum & Groet
Ps 145:2, 3, 5
Gebed
Schriftlezing: 1 Kor. 11:23-29 (= Formulier-2: instelling)
Wet
GKV Gez. 243 (Heer ik kom tot U)
Lezen: Jes. 33:10-24
Preek deel 1
Ps. 15:1-4
Formulier vervolg
Preek deel 2
Formulier – 2e deel (Christus gedenken, verzekering, eenheid)]
Ps 103-c:1, 3 (Loof de Koning, heel mijn wezen)
Preek deel 3 [NB: HIERBIJ DE POWERPOINT “KERK”]
Formulier – 3e deel (Verlangen naar Christus’ terugkomst)]
Opw 311 (‘k Heb geloofd en daarom zing ik)
Gebed
Formulier: Opwekking
Viering

1E TAFEL
2 Cor. 4:16-5:1
Korte verdenking
Ps. 27:3

2E TAFEL
1 Cor. 13:8-13
Korte overdenking
Liedboek 302:3 (O Jezus, die de Christus zijt)

3E TAFEL
Neh. 8:14-18
Korte overdenking
Ps. 27:4

4E TAFEL
Jes. 54:1-5
Korte overdenking
Ps. 103:3, 4

Gebed (dankzegging en voorbede)
Collecte
Opwekking 585 (Er is een dag…)
Zegen