Stiltemoment votum en zegengroet ps 96:1-3 DNP (=de nieuwe psalmberijming – zij bijlage) wet GK 243:1-4 Heer ik kom tot U gebed GK 119a Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad Kinderen gaan naar Bijbelclub Luk 4:1-13 ps 91:5,6 verkondiging opw 461 Mijn Jezus, mijn Redder voorbede en dankzegging collecte LB 835:1,2,4 Jezus ga ons voor zegen