Psalm 65: 1 Geref. Kerkboek De lofzang klinkt
Votum en groet
Vervolglied: Psalm 65: 2 idem
Gebed
Schriftlezing: Ps. 37: 3 - 11; Mat. 6: 5 - 15.
Zingen: Gezang 381 Liedboek 1973 Het nieuwe daglicht
Zondag 45 HC
Preek
Zingen: Gez 44 Dankt dank nu allen God
Dankgebed en voorbede
Collecte
Credo
Zingen: Psalm 150 Liedboek 1973 Looft God
Zegen