1. Votum en zegengroet 2. Gk 177 Heer u bent mijn leven (Christianne op de piano) 3. Wet 4. Ps 19:5,6 5. Gebed 6. Schriftlezing Lukas 6:17-19;27-38;46-49 en Jak 2:14-26 7. Ps 18:9,14 8. Kinderlied – een dwaas man bouwde zijn huis op een rots
9. Tekst Luk 6:46-49 10. Verkondiging 11. Ps 73:10,11 12. Voorbede en dankzegging 13. Collecte (orgelspel) 14. Opw 789 U leert me lopen op het water (Esther en Christianne) 15. Zegen