1. Votum en zegengroet 2. Ps 8a:1-4 Heer onze God hoe heerlijk is uw Naam 3. Gebed 4. LB 209:1,2,3 Heer Jezus, o Gij dageraad 5. Schriftlezing Gen 11:1-9 en Hand 4:8-12 6. Ps 20:1,4 7. HC 47 8. Verkondiging 9. Opw 770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 10. Voorbede en dankzegging 11. Collecte 12. Geloofsbelijdenis 13. Ps 113:1,2 (DNP)